Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Snížení základu daně o spoření na penzi

16.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Snížení základu daně o spoření na penzi

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 15 odst. 5 ZDP uvádí podmínky, na základě nichž si fyzická osoba může svůj základ daně snížit o částky, kterými si spoří na penzi. Možností je více. Limitem pro snížení základu daně je naposledy za rok 2016 částka 12 000 Kč ročně, od roku 2017 pak částka 24 000 Kč ročně, do níž se zahrne úhrn částek spořených na penzi pomocí produktů uvedených v následující tabulce.

Do 1999   2000–2010   2011–2012   2013–2016   2017  
Snížení základu daně o spoření na penzi není možné.   Snížení základu daně (max. o 6 000 Kč) o částky hrazené:
  • na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrad nad 6 000 Kč).

 
Snížení základu daně (max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:
  • na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrad nad 6 000 Kč),

  • na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění.

 
Snížení základu daně (max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:
  • na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrad nad 12 000 Kč),

  • na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

  • na doplňkové penzijní spoření (z úhrad nad 12 000 Kč).

 
Snížení základu daně (max. o 24 000 Kč) o částky hrazené:
  • na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrad nad 12 000 Kč (*)1),

  • na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

na doplňkové penzijní spoření (z úhrad nad 12 000 Kč (*))2.  

Komentář:

Možnost snížení základu daně o spoření na penzi zavedla novela č. 170/1999 Sb., účinná od 3. 8. 1999, ale podle přechodných ustanovení bylo možné snížení aplikovat až od roku 2000 (v případě pojistného na penzijní připojištění).

V případě penzijního připojištění se státním příspěvkem musí být smlouva uzavřena mezi poplatníkem a penzijním fondem a odpočet lze realizovat až z úhrnu příspěvků zaplacených na daný rok po snížení o 12 000 Kč (platí od roku 2013, předtím bylo snížení jen o 6 000 Kč).

V souvislosti s penzijní reformou bylo od roku 2013 zavedeno doplňkové penzijní spoření jako náhrada za penzijní připojištění (účastníci penzijního připojištění buď setrvali v transformovaných penzijních fondech, anebo dobrovolně přešli či přejdou na nové doplňkové penzijní spoření). Podmínkou pro snížení základu daně o zaplacený příspěvek na doplňkové penzijní spoření je existence smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností. Snížit základ daně je možné jen ze zaplacené částky příspěvku nad 12 000 Kč.

S účinností od roku 2017 zákon v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření výslovně nehovoří o zaplacené částce nad 12 000 Kč, ale možnost odpočtu spojuje s úhrnem měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. To je aktuálně od částky 1 000 Kč/měsíc, tedy 12 000 Kč/rok. Pokud by však příspěvky nebyly hrazeny po celý rok nebo byly v jednotlivých měsících nerovnoměrně, mohla by být teoreticky hranice pro snížení i nižší než zmíněných 12 000 Kč.

V případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů se podle úpravy od roku 2015 (kterou lze zpětně použít i

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: