Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Snížení sazby DPH u novin a časopisů

17.2.2017, Zdroj: Finanční správa

Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %.

Přestože byl zákon č. 33/2017 Sb. schválen s účinnosti od 1. 1. 2017, nastává jeho účinnost (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. 3. 2017.

Noviny a časopisy jsou přeřazeny z přílohy č. 3 do přílohy č. 3a, to znamená, že se uplatní druhá snížená sazba daně.

Doplněk redakce: To platí pouze tehdy, pokud je reklama do 50 %. Tiskoviny plně nebo podstatně určené k reklamě podléhají 21% sazbě daně.

Zároveň se doplňuje, že novinami se pro účely tohoto