Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Snížení sazby DPH na 10 % u vybraných položek

24.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda předložila návrh změny zákona o DPH, kterým se má celá řada položek přesunout z 15% do 10% sazby DPH.

Návrh předpokládá změny ve výši sazby DPH v závislosti na spuštění další fáze elektronické evidence tržeb. Má jít zejména o následující služby:

  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné)
  • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné)
  • stravovací služby a podávání nápojů, pokud nejdou osvobozeny od daně podle § 57 až § 59 zákona o DPH a pokud nejde o podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (s výjimkou točeného piva)
  • točené (sudové) pivo podávané jako stravovací nebo cateringová služba
  • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
  • služby mytí oken prováděné v domácnostech
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
  • drobné opravy obuvi a kožených výrobků, pokud jsou poskytnuty osobě, která není osobou povinnou k dani
  • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost, pokud jsou poskytnuty osobě, která není osobou povinnou