Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Služby vázané na dovoz a vývoz od 2017

15.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament projednává návrh novelizace zákona o DPH od roku 2017. Mění rovněž osvobození od daně u přepravy a služeb vázaných na dovoz a vývoz.

Podle současného znění § 69 zákona o DPH jsou od daně osvobozena tato plnění:

  1. Služby přímo vázané na dovoz vč. přepravy

Jde zejména o přepravu, nakládání a překládání zboží, skladování z během dovozu, služby celního deklaranta atp. V ustanovení lze rozeznat dva druhy služeb:

a)      vstupují do základu daně při dovozu podle § 38 (vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení)

b)      nemusí vstupovat do základu daně při dovozu, ale jsou přímo vázány na dovoz podle § 12 odst. 2 (např. vnější tranzit s následným propuštěním do volného oběhu v ČR); nemůže však jít o služby podle § 51 zákona o DPH.

  1. Přeprava zboží i další služby vázané na vývoz

Ani v tomto případě však nemůže jít o služby podle § 51 zákona o DPH.

Doklady pro osvobození jsou rozděleny podle toho, kdo zajišťuje fakticky přepravu.

U osob realizujících přepravu svými prostředky je dokladem pro osvobození přepravní doklad potvrzený pohraničním celním orgánem členského státu dovozu. Zádrhelem je, že celnice již nemají povinnost přepravní doklady potvrzovat.

Osoba zadávající realizaci přepravy u jiné osoby musí doložit osvobození např. přepravními doklady, smlouvou o přepravě atp.

Od roku 2017 má dojít ke změně § 69 zákona o DPH tak,