Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Služby související s nemovitou věcí

15.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o DPH stále nevyšla ve Sbírce zákonů, upřesnění týkající se služeb souvisejících s nemovitou věcí však vychází z nařízení přímo účinného již od začátku roku 2017.

Služby vztahující se k nemovitým věcem mají místo plnění tam, kde se nachází nemovitá věc. Podle zákona o DPH jde o služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, právo na užívání věci, příprava a koordinace stavebních prací (architekt, stavební dozor). Obdobně u služby vztahující se k právu stavby je místo plnění tam, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

Novelizací účinnou během roku 2017 (tisk 873) se vkládá nové ustanovení § 10 odst. 2:

  • Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely stanovení místa plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění nařízení (EU) č. 967/2012 a č. 1042/2013.
  • Nařízení definuje pojem „nemovitost” a okruh služeb souvisejících či nesouvisejících s nemovitou věcí a nastala u něj přímá účinnost od 1. 1. 2017. Není tedy potřeba čekat na platnost novelizace zákona o DPH.

Příklady služeb souvisejících s nemovitostí:

  • vypracování plánů budovy pro určitou parcelu bez ohledu na to, zda budova je nebo není postavena,
  • právní