Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slevy v kontrolním hlášení

19.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa postupně zveřejňuje aktualizace týkající se kontrolního hlášení DPH. Sekce Časté dotazy a odpovědi byla podstatně rozšířena o praktické situace.

Řada dotazů a nejasností se vztahuje k opravám výše základu daně a daně podle § 42 zákona o DPH.

Při poskytnutí slevy dochází z hlediska DPH k opravě základu daně a výše daně. Jde o samostatné zdanitelné plnění spadající do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad. Změny se uvádějí v řádném kontrolním hlášení.

Pokud je absolutní hodnota opravy nad limit 10 000 Kč včetně daně, uvede dodavatel opravu do A.4. kontrolního hlášení.  Pokud by hodnota byla nižší, uvede se do oddílu A.5. kontrolního hlášení. Rozdíly mezi opraveným a původním základem daně a mezi opravenou a původní daní se uvádí se záporným znaménkem.

Na straně odběratele se oprava nároku na odpočet uvádí do B.2. nebo B.3. Pokud není k dispozici opravný daňový doklad, odběratel uvede do položky pro evidenční číslo daňového dokladu své interní evidenční číslo související se zaznamenáním této změny. V období, kdy odběratel obdrží od dodavatele opravný daňový doklad, uvede původní řádek s interním číslem dokladu s opačnými znaménky u základu daně a daně a zároveň na dalším řádku uvede opravu znovu s příslušným evidenčním číslem opravného daňového dokladu. Druhou možností je podání následného kontrolního hlášení s uvedením evidenčního čísla opravného daňového dokladu.

V případě vystavení opravného daňového dokladu není povinnost uvádět na tomto dokladu DUZP. U dodavatele se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem