Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sleva na dani na poplatníka - ostatní

3.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6 Sleva na dani na poplatníka – ostatní

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 35ba odst. 1 písm. b) až g) ZDP umožňuje za splnění dalších podmínek poskytnout slevu poplatníkovi na jeho invaliditu, na jeho manželku (manžela) a její (jeho) invaliditu, a na studium poplatníka a za umístění dítěte. Od roku 2014 nesou tyto slevy pojmenování, a to: sleva na manžela, základní sleva na invaliditu (pro invaliditu 1. a 2. stupně), rozšířená sleva na invaliditu (pro invaliditu 3. stupně), sleva na držitele průkazu ZTP/P, sleva na studenta.

§ 35bb ZDP upravuje od 14. 11. 2014 blíže podmínky pro novou slevu za umístění dítěte, kterou lze aplikovat zpětně za celý rok 2014.

§ 35ca ZDP omezuje od roku 2013 nárok na slevu na manželku (manžela) v určitých případech uplatnění výdajů procentem z příjmů u příjmů podle § 7 nebo § 9 ZDP.

§ 21e odst. 3 ZDP od roku 2014 uvádí, že se manželkou (manželem) pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství, což významně rozšiřuje použití slev.

2006–2007   2008–2009   2010–2013   2014–2016  
Sleva na manželku 4 200 Kč ročně, při příjmu do 38 040 Kč.   Sleva na manželku 24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.   Sleva na manželku 24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.   Sleva na manželku 24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.  
Částečně invalidní důchodce 1 500 Kč ročně.   Částečně invalidní důchodce 2 520 Kč ročně.   Invalidní důchodce s invaliditou 1. a 2. stupně 2 520 Kč ročně.   Základní sleva na invaliditu 2 520 Kč ročně.  
Plně invalidní důchodce 3 000 Kč ročně.   Plně invalidní důchodce 5 040 Kč ročně.   Invalidní důchodce s invaliditou 3. stupně 5 040 Kč ročně.   Rozšířená sleva na invaliditu 5 040 Kč ročně.  
Pro držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč ročně.   Pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně.   Pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně.   Sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně.  
Na studujícího poplatníka 2 400 Kč ročně.   Na studujícího poplatníka 4 020 Kč ročně.   Na studujícího poplatníka 4 020 Kč ročně.   Sleva na studenta 4 020 Kč ročně.  
Neupraveno.   Neupraveno.   Neupraveno.   Sleva za umístění dítěte maximálně do výše minimální mzdy (na každé dítě).  

Komentář:

Od roku 2014 lze uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Horním limitem (samostatně pro každé vyživované dítě) je výše minimální mzdy, tj. pro rok 2014 částka 8 500 Kč, pro rok 2015 částka 9 200 Kč a pro rok 2016 částka 9 900 Kč.

Zatímco pro roky 2014 a 2015 zákon definici předškolního zařízení neuváděl a hovořil jen o zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, od roku 2016 je již definice předškolního zařízení v zákoně uvedena (což může způsobit i ztrátu nároku, pokud zařízení nové definici nevyhoví). Předškolním zařízením se rozumí:

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

2. mateřskou školou podle školského zákona.

Od roku 2013 nemá nárok na slevu na manželku (manžela) poplatník uplatňující výdaje procentem z příjmů u dílčích základů podle § 7 nebo § 9, je-li součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje procentem z příjmů uplatněny, vyšší než 50 % celkového základu daně.

Sleva na manželku (manželka) v případě, že jeho příjmy nedosáhnou stanovené hranice, se zvýší na dvojnásobek, je-li držitelkou (držitelem) průkazu ZTP/P.

Do limitu uvedeného v tabulce (aktuálně 68 000 Kč) se nezapočítávají:

 • dávky státní sociální podpory,

 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna (platí od 2013),

 • dávky osobám se zdravotním postižením (do konce roku 2011 označené jako dávky sociální péče),

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • příspěvek na péči, sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření (platí od 2013),

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.

U manželů, kteří mají

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: