Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

3.6.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát Parlamentu České republiky schválil zákon o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek a představuje významný průlom v regulaci hazardu v České republice.

Schválené zákony nahrazují zcela nevyhovující a zastaralý zákon z roku 1990 a přináší komplexní úpravu provozování hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany sázejících a jejich okolí před patologickým hráčstvím, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě EU nebo EHP, zpřísnění státního dozoru, regulace nelegálních provozovatelů hazardních her na internetu a řádné zdanění hazardu. Při jejich tvorbě Ministerstvo financí vycházelo především ze zahraničních analýz, doporučení českých a zahraničních organizací i ze zkušeností vyspělých států Evropy.

Nová právní úprava v reakci na současný nepřípustně vysoký výskyt nelegálního hazardu významně posiluje postavení jednotlivých správních orgánů příslušných v oblasti hazardních her. Povolování hazardních her je nově koncipováno jako dvoustupňové, kdy Ministerstvo financí bude zajišťovat základní povolení ověřující způsobilost žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků, ale povolení k umístění herního prostoru bude ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována. 

Oproti vládou schválené podobě zákonů, byla tato právní úprava v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně upravena dvěma zásadními pozměňovacími návrhy. Zatímco původní návrh zákona o dani z hazardních her předpokládal tři sazby daně, a to 35 % pro technické hry, 30 % pro loterie, binga a živé hry a 25 % pro kursové sázky, totalizátorové hry, tomboly a turnaje malého rozsahu, v důsledku přijetí pozměňovacího návrhu došlo ke změně na dvě sazby, a to na 35 % pro technické hry a 23 %