Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ručení za DPH při platbě bitcoiny

10.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. dubna 2017 má rozšířit institut ručení za DPH.

Rozšiřuje se okruh případů, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za DPH nezaplacenou poskytovatelem tohoto plnění. Nově ručí za daň odběratel, který poskytl úplatu za plnění ve formě virtuální měny, byť i částečně.

Důvodem pro zavedení ručení za DPH v tomto případě je podezření, že plnění hrazená virtuálními měnami mohou být nositeli daňových podvodů. Virtuální měna není oficiální měna a nepodléhá žádným kontrolním mechanismům. Uživatelé jsou anonymní. S použitím virtuální měny lze přerušit stopu převáděné úplaty.

Pokud chce odběratel poskytovat úhrady ve virtuálních měnách a nechce nést riziko ručení za DPH neodvedenou dodavatelem, může využít institut