Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti

17.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od poloviny roku má dojít k rozšíření režimu přenosu povinnosti přiznat daň příjemcem plnění.

Během roku 2015 nabyla postupně účinnosti jednotlivá ustanovení nařízení, které bylo vydáno na základě § 92f zákona o DPH a která přinesla rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce. Jde o tato plnění:

  • Povolenky na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Jelikož byla tato plnění uvedena do konce roku 2014 v § 92d zákona o DPH, fakticky nedošlo ke změně.
  • Obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen.
  • Cukrová řepa.

S účinností od 1. července 2016 má být tento režim novelizací nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití