Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti

20.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci EU se jedná o rozšíření možnosti využití režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce u většího okruhu plnění.

Mechanismus přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce je omezen jen na plnění, u kterých to předvídá Směrnice. Členské státy si tedy nemohou zvolit tento režim podle toho, co se jim zdá rizikové a zneužitelné.

Pokud se chce členský stát odchýlit od transakcí, u kterých je režim přenosu daňové povinnosti předvídán z důvodu daňových úniků, pak musí požádat o výjimku. V minulosti například ČR usilovala o zavedení režimu přenosu též na pohonné hmoty, na kterých se údajně v tuzemsku dělají často podvody. Bohužel to nebylo schváleno kvůli vetu některého z členských států.

Komise zvažuje, že do konce roku zpracuje návrh, aby se členské státy mohly odchýlit a použít režim