Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti od 1. února 2016

9.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od února 2016 bylo novelizováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Od roku 2015 byl do zákona o DPH doplněn § 92f a příloha č. 6, na jejichž základě bylo vydáno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Rozsah plnění, která podléhají režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce, se na základě nařízení vlády č. 11/2016 Sb. s účinností od 1. února 2016 rozšířil o následující případy:

  • dodání certifikátů elektřiny,
  • dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2; za obchodníka se považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s