Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozšíření institutu nespolehlivý plátce

22.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 má novelizací zákona o DPH dojít k zavedení institutu nespolehlivé osoby tak, aby se dosavadní nespolehliví plátci nemohli zbavit svého statutu založením nové osoby s novou registrací k DPH.

Od 1. ledna 2013 byl do zákona o DPH doplněn institut nespolehlivého plátce. Jedním z důvodů zavedení byla skutečnost, že již nebylo možné sankcionovat neplnění povinností plátce zrušením registrace.

Nespolehlivým plátcem se stává plátce, který závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě DPH. Co správce daně rozumí pod porušením povinností vztahujících se ke správě DPH závažným způsobem, je popsáno v informaci Generálního finančního ředitelství.

Nově se navrhuje zavést nový institut „nespolehlivé osoby“. Tou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba rozhodnutím správce daně nebo ze zákona. Rozhodnutím správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH (za obdobných podmínek jako u nespolehlivého plátce). Nejde pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, ale rovněž o povinnosti vyplývající z daňového řádu.

Nespolehlivou osobou se ze zákona