Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozsah vedení účetnictví

3.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30 Rozsah vedení účetnictví

prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Rozsah vedení účetnictví

2014–2015   2016–2017  
Zákon vyjmenovává účetní jednotky, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Jedná se o nepodnikatelské účetní jednotky, které nemají povinnost auditu účetní závěrky.   Oproti původnímu vymezení účetních jednotek, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, se výčet účetních jednotek v podstatě nemění, stále se jedná o nepodnikatelské subjekty, jen se formulace zpřesňuje o malé a mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu účetní závěrky.  

Komentář:

Původní znění zákona umožňovalo vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetním jednotkám, které zpravidla nebyly založeny za účelem podnikání. Nově zákon vychází z původního výčtu s tím, že se odvolává na provedenou kategorizaci účetních jednotek. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu tedy nadále mohou vést příspěvkové organizace,