Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Roční sazba daně silniční - snížení

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Roční sazba daně silniční – snížení

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava

§ 6 odst. 6, 7, 9 ZDSIL (do roku 2008) – Sazby daně

2007   2008   2009–2018  
U motorových vozidel, s výjimkou osobních automobilů, se snižovala roční sazba daně v případě, že příslušné vozidlo splňovalo limity emisí škodlivin úrovně EURO 2 40 % a úrovně EURO 3 a vyšší o 48 %.   Roční sazba daně se snižovala u všech druhů vozidel o 48 %, 40 %, příp. o 25 %, a to podle data první registrace vozidla v registru vozidel v tuzemsku nebo v zahraničí. To se však nevztahovalo na všechny návěsy a tandemové přívěsy.Nárok na příslušné snížení roční sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.   Od roku 2009 se snížení roční daně vozidla podle data první registrace vozidla, tj. o 48 %, 40 %, příp. o 25 %, použije u všech vozidel. Nárok na příslušné snížení roční sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.  
  Toto snížení roční sazby daně se nevztahovalo na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.   I nadále se toto snížení roční sazby nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.  

Návěsy a tandemové přívěsy

2007   2008   2009–2018  
Snížit roční sazbu daně o 40 %, příp. o 48 % mohl poplatník také u takového počtu návěsů nebo tandemových přívěsů, který odpovídal počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel, u nichž mohl roční sazbu daně snížit plněním limitů emisí škodlivin úrovně EURO 2 nebo úrovně EURO 3 a vyšší.   Počet návěsů a tandemových přívěsů, u kterých bylo možno snížení roční sazby daně o 48 %, o 40 %, příp. o 25 % uplatnit, bylo u poplatníka omezeno počtem tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení roční sazby daně podle data první registrace vozidla.   Od roku 2009 se snížení roční sazby daně o 48 %, o 40 %, příp. o 25 %, použije také u všech návěsů a tandemových přívěsů podle data první registrace příslušného vozidla v registru vozidel v tuzemsku nebo v zahraničí, a to bez ohledu na počet tahačů nebo tandemových přívěsů, u kterých lze roční sazbu daně snížit.  
Míru snížení roční sazby daně u návěsu nebo tandemového přívěsu mohl poplatník použít takovou, jakou mohl použít u tahače nebo tandemového nákladního automobilu, který pro tyto účely k příslušnému návěsu nebo tandemovému přívěsu přiřadil.     Míra snížení roční sazby daně se stanoví podle data první registrace příslušného návěsu nebo tandemového přívěsu.  
Příklad

Společnost s r. o. zakoupila v Německu havarovaný osobní automobil, v jehož technickém průkazu je uvedeno plnění limitů emisí škodlivin EURO 4 a datum první registrace 28. 6. 2005. Po opravě a technické prohlídce bylo vozidlo 30. března 2007 zaregistrováno do registru silničních vozidel v České republice, kde mu také byla přidělena tuzemská SPZ. Může s. r. o. u tohoto vozidla snížit roční sazbu daně?

V roce 2007 nebylo možno u tohoto vozidla uplatnit snížení roční sazby daně, neboť se netýkalo osobních automobilů.

Roční sazba daně se snižovala podle data první registrace vozidla poprvé v roce 2008, a to v uvedeném případě do května 2008 (36 měsíců od měsíce první registrace vozidla) o 48 %, dále pak od června 2008 dalších 36 kalendářních měsíců, tj. do května 2011 o 40 % a dalších