Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Roční sazba daně silniční - snížení bez vlivu data registrace u výcvikových vozidel

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Roční sazba daně silniční – snížení bez vlivu data registrace u výcvikových vozidel

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava

§ 6 odst. 9, 10 ZDSIL – Sazby daně

Pokyn Ministerstva financí D-270 (do roku 2008)

2009–2013   2014–31. 5. 2017   1. 6. 2017–2018  
U nákladních vozidel (včetně tahačů), nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun se roční sazba daně snižuje o 100 % a u uvedených vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun o 48 %, jsou-li používána jako výcviková vozidla podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, pokud nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou pronajímána ani provozována k silniční nákladní dopravě pro cizí potřeby.Roční sazba daně se již nesnižuje u provozovatelů autoškol – podnikatelských subjektů.   U nákladních vozidel (včetně tahačů), nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun se roční sazba daně snižuje o 100 % a u uvedených vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun o 48 %, jde-li o výcviková vozidla podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž plynou příjmy:
  • které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo

  • ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Roční sazba daně se nesnižuje u provozovatelů autoškol – podnikatelských subjektů. 
U nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun se roční sazba daně snižuje o 100 % a u uvedených vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun o 48 %, jde-li o výcviková vozidla podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž plynou příjmy:
  • které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo

  • ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Roční sazba daně se nesnižuje u provozovatelů autoškol – podnikatelských subjektů. 

Komentář:

S účinností od 1. 6. 2017 bylo z ustanovení § 6 odst. 9 a 10 ZDSIL vypuštěno, že jde o nákladní vozidla vč. tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů a dikce upravena tak, že jde o nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, resp. s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Tato změna tak není věcnou změnou, která by měla vliv na daň silniční.

Příklad

Fyzická osoba