Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Režim přenosu u služeb elektronických komunikací

21.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od října podléhají přenosu povinnosti přiznat daň též služby elektronických komunikací. Netýká se to však všech případů poskytnutí těchto služeb, záleží na osobě odběratele.

Pro posouzení, zda služby podléhají režimu přenosu daňové povinnosti podle § 92f zákona o DPH a § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ve znění nařízení č. 296/2016 Sb., jsou důležité zejména tyto faktory:

  1. zda jde o službu přístupu k sítím nebo propojení sítí elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, popř. nákup a prodej těchto služeb,
  2. zda jde o službu mezi dvěma plátci DPH, kteří podnikají v elektronických komunikacích.

Výše uvedené se posuzuje ve vztahu k podnikatelům – plátcům daně. Pokud jsou služby poskytovány nepodnikatelům, tj. osobám nepovinným k dani nebo neplátcům daně, pak se na ně režim přenosu vztahovat nemůže.

Přenos se týká pouze poskytnutí služeb na velkoobchodní úrovni, tj. odběratel využije služby k poskytování