Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rezervy - zásada opatrnosti

12.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.38 Rezervy – zásada opatrnosti

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 26 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2014– 2015   2016–2017  
Zákon definuje rezervy jako nástroj zásady opatrnosti a uvádí jejich druhy.   Novela zákona rozvádí funkci rezerv a podmínky, za jakých se mají tvořit.  

Komentář:

Novela zákona rozvádí funkci rezerv jako nástroje opatrnosti určené k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné či jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. Dále novela uvádí, že rezerva musí představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k jejich