Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prominutí úroku z prodlení u daně z nabytí nemovitých věcí

16.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství v souvislosti s informací k dani z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v nově postavených stavbách vydalo podmínky, za nichž lze žádat o prominutí úroku z prodlení.

Možnost požádat o prominutí úroku z prodlení se týká poplatníků, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí z titulu prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, pokud v daňovém přiznání nezákonně uplatnil osvobození. Z důvodu uplatnění osvobození vznikl nedoplatek na dani z nabytí nemovitých věcí. Za pozdní úhradu daně je vyměřován úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů.

Možnost požádat o prominutí úroků z prodlení se týká případů, u nichž lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí končí