dnes je 25.6.2019
Input:

Prokazování přepravy do jiného členského státu

3.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na změnu prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 má přinést nová pravidla pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Přiznání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu EU je jednou z problematických otázek současného systému DPH. Proto jsou zvažovány jeho změny do budoucna, a to v několika krocích, nejprve od roku 2020 a následně pak zásadně v roce 2022.

Od roku 2020 má být upraveno prováděcí nařízení, pokud jde o prokazování přepravy zboží do jiného členského státu. Tu mohou obě strany, ať už zboží přepravuje dodavatele nebo odběratel, prokázat alespoň dvěma doklady o dodavateli a pořizovateli, které si neprotiřečí a jsou vydány dvěma vzájemně nezávislými stranami. Těmito