Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prokázání příjmů a prohlášení o majetku schváleno

27.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan prezident podepsal novelizaci, která umožňuje správcům daně vyzvat poplatníka k prokázání příjmů a k podání prohlášení o majetku.

Poslanecká sněmovna schválila novelizaci zákona o daních z příjmů, kterou jsou zavedeny dva nové nástroje - výzva k prokázání příjmů a výzva k podání prohlášení o majetku. Potvrdila ji ve znění navrženém Senátem.

Nový předpis reaguje na praxi, kdy správce daně má informace, že majetek a výdaje daňového subjektu neodpovídají příjmům, které tvrdil v daňovém přiznání. Typicky jde o situaci, kdy poplatník, přestože vykazuje nízký základ daně, vlastní majetek vysoké hodnoty či vede nákladný život.

Správce daně nově vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že má důvodné pochybnosti o tvrzených údajích a rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka podle jeho odhadu přesahuje 5 000 000 Kč.

V případě, že poplatník neunese důkazní břemeno, je daň stanovena podle pomůcek a vyměří penále 50 % nebo dokonce 100 % stanovené daně, pokud