Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Projednávané změny v dani z nabytí nemovitých věcí

26.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament projednává novelizaci zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem má být pouze nabyvatel. Určení základu daně má být jednodušší. Celá řada změn má být účinná od poloviny roku 2016.

Poslanecká sněmovna projednává návrh novelizace zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Hlavní změny spočívají v následujících bodech:

  • Nově by měl být poplatníkem vždy jen nabyvatel, nemá být již možná volba poplatníka v kupní smlouvě. Zároveň s tím zaniká institut ručení.
  • Má být zjednodušeno stanovení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Navrhuje se, aby se nově při určení sjednané ceny nepřihlíželo k hodnotě pozbývané nemovité věci, pouze jen k případnému doplatku, který jedna ze stran poskytne straně druhé společně s pozbývanou nemovitou věcí, ať už v podobě peněžních prostředků nebo nepeněžního plnění.
  • Předmětem daně má být jednoznačně smluvní prodloužení práva stavby.
  • Navrhuje se, aby předmětem daně z nabytí nemovitých věcí v oblasti inženýrských sítí bylo úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě, která je částí inženýrské sítě. Nemá se hodnotit, zda je