Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prodej cenných papírů s podílem do 5 % nabytých do konce roku 2013

25.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů se v oblasti osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů v minulosti několikrát měnil. Při prodeji je potřeba vzít v úvahu přechodná ustanovení jednotlivých novelizací.

Od roku 2014 došlo k novelizaci zákona o daních z příjmů zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Podle přechodných ustanovení se u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých do konce roku 2013 postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů ve znění účinném do konce roku 2013.

Toto ustanovení upravovalo případ prodeje cenných papírů u osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Převod takových cenných papírů byl