Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

3.3.2017, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na několik novinek v oblasti daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017, resp. 3. července, při podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo ověření účetní závěrky auditorem.

V případě, že v daňovém přiznání poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo EHP podle § 35c zákona o dani z příjmů, musí být k daňovému přiznání přiloženo Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V tomto potvrzení plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatnil daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Poplatník, který prokazatelně v roce 2016 uhradil výdaje za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, může uhrazenou částku uplatnit jako slevu na dani, tzv. školkovné. Předškolním zařízením se rozumí mateřská škola podle školského zákonazařízení služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění. Tuto částku může uplatnit maximálně do výše 9 900 Kč. Slevu lze