dnes je 22.8.2019
Input:

Příspěvek na likvidaci solárních panelů hrazený provozovatelem

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.7 Příspěvek na likvidaci solárních panelů hrazený provozovatelem

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 24 odst. 2 písm. p) ZDP uvádí jako daňově účinné výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů.

  • § 25 odst. 1 písm. y) ZDP [po novele účinné od 1. 7. 2017, před tím od 1. 1. 2016 součástí písmene zr)] považuje za nedaňový náklad u poplatníků, kteří jsou účetními jednotkami, dílčí platby příspěvku na zajištění financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 prováděné provozovatelem kolektivního systému.

  • § 11a, § 11b, § 11c ZoR (ve znění od 1. 1. 2016) upravuje podmínky pro tvorbu rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. 1. 2013.

  • § 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 10 (ve znění od 1. 1. 2016) umožní snížit základ daně o částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvořené podle ZoR.

  • § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 18 [po novele účinné od 1. 7. 2017, před tím od 1. 1. 2016 bod 20) nařizuje zvýšit základ daně o částku zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvořené podle ZoR, o níž byl v předchozích obdobích snížen základ daně podle § 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 10.

Do 2013   2014–2015   2016–2019  
Provozovatelé solárních elektráren nemají povinnost hradit příspěvek na likvidaci solárních panelů, nevzniká jim tudíž v této souvislosti žádný náklad.   Provozovatelé solárních elektráren uvedených do provozu do 1. 1. 2013 mají povinnost hradit příspěvek, přitom tento příspěvek:
  • je daňovým výdajem, pokud provozovatel není účetní jednotkou,

  • je daňovým výdajem, pokud provozovatel je účetní jednotkou a příspěvky hradí na základě dílčích faktur (nikoliv zálohových),

  • není daňovým výdajem, pokud provozovatel je účetní jednotkou a příspěvky hradí na základě zálohových faktur.

 
Provozovatelé solárních elektráren uvedených do provozu do 1. 1. 2013 mají povinnost hradit příspěvek, přitom tento příspěvek:
  • je daňovým výdajem, pokud provozovatel není účetní jednotkou,

  • není daňovým výdajem, pokud provozovatel je účetní jednotkou, ale provozovatel může snížit základ daně o tvorbu rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

 

Komentář:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, do 31.