Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Připravované změny v daních z příjmů 2017

22.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí již pracuje na návrhu změn v zákoně o daních z příjmů od roku 2017.

 Změny by se měly týkat následujících tematických okruhů:

 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích
 • Zaměstnání malého rozsahu – zdanění srážkovou daní
 • Daňové zvýhodnění na vyživované děti – opětovné zvýšení
 • Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost
 • Osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci
 • Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací 
 • Aplikace srážkové daně ve výši 19 % na úrokové příjmy z účtů
 • Daňový režim tzv. rodinných nadací
 • Výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů
 • Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení
 • Přeúčtování nedaňových výdajů z jednoho poplatníka na druhého – následná daňová uznatelnost
 • Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem
 • Daňový režim postoupení pohledávky u neúčtujících poplatníků daně z příjmů
 • Daňový režim práva stavby
 • Odpisování technického zhodnocení
 • Vyřazení původní