Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Připravované změny daní z příjmů (2. část)

26.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Přehled změn v dalších oblastech zákona uvádí následující přehled.

Předchozí část

Novinky v zákoně o daních z příjmů se mají týkat mj. následujících oblastí:

  • Zálohy na podíly na zisku

U výplaty zálohy na podíl na zisku se zpřesňuje okamžik posouzení podmínek pro účely osvobození od srážkové daně a pro odvod srážkové daně. Splnění podmínek pro osvobození se posuzuje samostatně pro vyplacenou zálohu a pro doplatek, což potvrzuje dosavadní přístup.

 

  • Srážková daň

Lhůta, během které může poplatník požádat plátce o vysvětlení pochybností ke správnosti sražené srážkové daně (např. z dividend), je v současné době 60 dní. Lhůta má být prodloužena na 2 roky.

 

  • Nedaňové výnosy související s nedaňovými náklady

Problematické ustanovení § 23