Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Připravované změny daní z příjmů (1. část)

12.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Zároveň se diskutuje příprava zcela nového znění zákona s předpokládanou účinností od roku 2021. Jaké změny se mají týkat odpisování majetku?

Novinky v zákoně o daních z příjmů v oblasti daňového odpisování majetku:

  • Odpisování technického zhodnocení

Podle návrhu má být umožněno odpisování technického zhodnocení i jinými osobami než nájemcem, a to vždy kdy dochází k přenechání věci k užití jinému, například u podnájemce nebo nového nájemce při postoupení nájemní smlouvy.

 

  • Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

V návrhu novelizace od roku 2017 se navrhuje stanovit, aby v rámci výstavby nového stavební díla vstupovala do ocenění nového majetku daňová zůstatková cena likvidovaného majetku. To má platit jak pro poplatníky, kteří vedou účetnictví, stejně jako pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Tím by se měly uzavřít diskuse o tom, zda má být součástí vstupní ceny nového majetku účetní nebo daňová