Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příprava nového zákona o oceňování majetku

14.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí ČR pracuje na přípravě nového zákona o oceňování majetku, jehož věcný záměr dne 15. 4. 2015 schválila vláda a uložila ministru financí zapracovat do paragrafového znění připomínky Legislativní rady vlády.

Podle plánu legislativních prací mělo být paragrafové znění nového zákona o oceňování majetku dáno do vnějšího připomínkového řízení do konce října, zatím se tak nestalo. Nový zákon by měl být předložen vládě do konce prosince a účinný by měl být od 1. 1. 2017.

Věcný záměr nového zákona o oceňování majetku negativně hodnotila jak část odborné veřejnosti, tak Komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Legislativní rada vlády. Hlavními cíli připravovaného zákona jsou vyjasnění výkladově problematických pasáží současného zákona o oceňování majetku, zavedení jednotného pojmosloví v oblasti oceňování, přiblížení se k Mezinárodním a Evropským oceňovacím standardům, zavedení základních náležitostí a obsahu posudku na ocenění, zavedení etického kodexu zpracovatele ocenění, stanovení postupů pro určování cen, způsoby a metody oceňování a strukturování nového zákona podle účelů ocenění. Jednak pro účely ocenění pro státem garantované a obhospodařované činnosti (ocenění obvyklou cenou, "vyhláškovou" resp. "administrativní" cenou a směrnou hodnotou pro daň z nabytí nemovitých věcí), a jednak pro účely oceňování v účetnictví, náhrady škody, pojištění a bankovnictví.

K těmto účelům bude upraveno ocenění na tržním a netržním základě. Zatímco ocenění na netržním základě odpovídá současné úpravě, tj. ocenění dle vyhlášky prováděcí současný zákon o oceňování majetku, a bude nadále upraveno příslušnou vyhláškou, navrhovaná koncepce ocenění na tržním základě (tedy tržní hodnotou) byla kritizována,