Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady ke kontrolnímu hlášení - část A.4 nebo A.5

14.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vykazování zdanitelných plnění v kontrolním hlášení může být plátce v rozpacích, zda se správně ocitlo v části A.4 nebo A.5, popř. B.2 nebo B.3 kontrolního hlášení.

Pro rozlišení mezi části A.4 a A.5, B.2 nebo B.3 kontrolního hlášení neplatí pouze limit 10 000 Kč. Navíc může být někdy problematické určit, jak při výkladu tohoto limitu postupovat.

 

  • Limit určuje celá hodnota dokladu

Na daňovém dokladu je vyčísleno nájemné 15 000 Kč bez daně (osvobozeno podle § 56a zákona o DPH). Zároveň jsou na tomto daňovém dokladu fakturovány služby ostrahy objektu v částce 1 000 Kč + 210 Kč DPH.

Základ daně 1 000 Kč a daň 210 Kč uvede dodavatel v části A.4 a odběratel v části B.2 kontrolního hlášení. Pro limit 10 000 Kč je klíčová celá hodnota dokladu, přestože nájemné 15 000 Kč se do kontrolního hlášení nevykazuje.

 

  • Odběratel není usazen v ČR

Plátce se sídlem v ČR pořádá na území tuzemska veřejné školení. Účastníkem je též osoba povinná k dani usazená v SRN, kde je registrována k DPH. Zaplatí účastnický poplatek 15 000 Kč, který obsahuje českou DPH.

Základ daně a daň uvede dodavatel v části A.5 kontrolního hlášení. Část A.4 je definována tak, že předpokládá plnění osobám s českým DIČ.

 

  • Odběratel není osobou povinnou k dani

Autosalon