Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy z prodeje podílů od roku 2017

28.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V připravované novelizaci zákona o daních z příjmů se chystá zmírnění podmínek pro osvobození příjmů z převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích.

Podle současného znění zákona o daních z příjmů se osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci nevztahuje na příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, a to pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu. Ke zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace může dojít na základě peněžního vkladu nebo vkladu majetku.

V připravované novelizaci se navrhuje zmírnění podmínek osvobození tak, aby zdaňování příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci nebylo vztaženo na případy, kdy došlo k peněžnímu plnění ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace. Ustanovení by mělo mířit na vklady majetku do obchodní korporace v situacích, kdy by příjem z úplatného převodu dané věci nebyl od daně z příjmů osvobozen.

Při osvobození příjmů z prodeje nemovité věci je umožněno započíst do časového testu dobu, po kterou měl zůstavitel tuto nemovitou věc ve vlastnictví, pokud byl

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: