Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy z prodeje podílů od roku 2017

28.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V připravované novelizaci zákona o daních z příjmů se chystá zmírnění podmínek pro osvobození příjmů z převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích.

Podle současného znění zákona o daních z příjmů se osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci nevztahuje na příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, a to pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu. Ke zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace může dojít na základě peněžního vkladu nebo vkladu majetku.

V připravované novelizaci se navrhuje zmírnění podmínek osvobození tak, aby zdaňování příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci nebylo vztaženo na případy, kdy došlo k peněžnímu plnění ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace. Ustanovení by mělo mířit na vklady majetku do obchodní korporace v situacích, kdy by příjem z úplatného převodu dané věci nebyl od daně z příjmů osvobozen.

Při osvobození příjmů z prodeje nemovité věci je umožněno započíst do časového testu dobu, po kterou měl zůstavitel tuto nemovitou věc ve vlastnictví, pokud byl