Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přepočet měny v Intrastatu

19.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. srpna 2016 se vykazuje v intrastatovém hlášení kurz používaný pro určení zdanitelné částky v DPH, nikoliv již kurz pro celní účely.

V návaznosti na změnu celního zákona č. 242/2016 Sb. a vydání nařízení vlády č. 244/2016 Sb. dochází ke změně používaného kurzu pro účely intrastatového hlášení. Do konce července byl použit celní kurz, od srpna je použit stejný kurz jako pro účely DPH. To znamená kurz, který plátci používají ve svém účetnictví (pevný kurz nebo denní kurz vyhlašovaný ČNB).

Zároveň si plátce může vybrat, který referenční měsíc bude dané zboží vykazovat do Intrastatu. Záleží na tom, co je pro něj jednodušší. Zboží může vykázat:

  • v kalendářním měsíci, kdy se uskutečnilo první zdanitelné plnění související s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU nebo
  • v kalendářním měsíci fyzického pohybu zboží související s jeho odesláním či přijetím.

Rovněž v případě platby předem si zpravodajská jednotka může vybrat, zda zboží vykáže do Intrastatu v okamžiku přiznání k DPH nebo podle reálného pohybu v měsíci