Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přenos daňové povinnosti a kontrolní hlášení

2.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění podléhající režimu přenosu daňové povinnosti s DUZP od roku 2016 se nově uvádí v kontrolním hlášení.

Otázkou však může být, co s plněními v režimu § 92a zákona o DPH, která byla sice uskutečněna do konce roku 2015, ale nebyla přiznána v daňovém přiznání za prosinec nebo poslední čtvrtletí 2015. Například proto, že nebyl k dispozici daňový doklad.

Jak uvádí finanční správa ve svých odpovědích na dotazy, zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti realizovaná do 31. 12. 2015 se budou vykazovat do období, kam svým DUZP spadají a budou vykazována v rámci Výpisů z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a příslušného řádného / dodatečného daňového přiznání k DPH za původní období podle DUZP. Toto platí pro jejich vykázání u odběratele i dodavatele.

V kontrolním hlášení podávaném poprvé za leden 2016 může být v části A.1 a části B.1. – uvedeno pouze plnění s DUZP s vyšším datem než 31. 12. 2015. Pokud tedy plátci nestihnout uvést plnění v přiznání a výpisu z evidence za poslední období roku 2015, je nutné podat dodatečné daňové přiznání a opravný výpis