dnes je 3.10.2023

Input:

Přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

22.12.2011, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 2 minuty

Generální finanční ředitelství vydalo sdělení k přenesení daňové povinnosti na příjemce dotací.

S ohledem na nejasnosti v oblasti čerpání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a státních finančních aktiv (dále jen „dotace“), vzniklé zejména na straně obcí jakožto příjemců dotací, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti, sděluje Generální finanční ředitelství následující:

Shora uvedená změna zákona o DPH, tj. aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a zákona o DPH se nijak nedotýká oprávnění či vyloučení možnosti příjemců dotací hradit z poskytnutých prostředků DPH, neboť uvedená změna se upravuje pouze postup při samotném přiznání a placení DPH za uskutečněná zdanitelná plnění podle §§ 92b, 92c, 92d, 92e zákona o DPH.  I nadále platí, že oprávnění či zákaz úhrady daně z přidané hodnoty z poskytnutých dotací je stanoven právními předpisy, na jejichž základě byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, a dále konkrétními rozhodnutími, dohodami, či smlouvami o jejich poskytnutí.

K  výše uvedené problematice dále Ministerstvo financí uveřejnilo ve Zprávách MF č. 5/2011

Nahrávám...
Nahrávám...