Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předmět účetnictví

30.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.28 Předmět účetnictví

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Předmět účetnictví

2014–2015   2016–2017  
Zákon upravuje předmět účetnictví pro soustavu podvojného účetnictví.   Zákon upravuje předmět účetnictví pro soustavu
  • - podvojného účetnictví,
  • - jednoduchého účetnictví.
 

Komentář:

Jedním z nedostatků zákona o účetnictví je, že v rámci definice předmětu účetnictví tyto pojmy dále přesně nedefinuje. U podvojného účetnictví nezáleží na tom, zda účetní jednotky vedou účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu. V obou případech zákon uvádí, že účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Ze zákona se však již dále nedozvíme přesné vymezení těchto pojmů. Pouze z přehledu rozvahových položek ve vyhlášce a z jejich uspořádání v rozvaze v příloze vyhlášky lze zjistit, co patří do jiných aktiv a jiných pasiv (tedy také vlastní kapitál). Stejně tak z výsledkových položek ve vyhlášce a z uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty v příloze vyhlášky se můžeme podrobně seznámit, co všechno patří do nákladů a výnosů a jaká je struktura výsledku hospodaření. V tomto případě by bylo užitečné inspirovat se Mezinárodními