Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přechodná ustanovení k dani z nabytí nemovitých věcí

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.32 Přechodná ustanovení k dani z nabytí nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 57 ZDNV – Přechodná ustanovení

Do 2013   2014–2017  
  Pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije zákon č. 357/1992 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.  

Komentář:

Z přechodného ustanovení zcela jednoznačně vyplývá skutečnost, že všechny případy, které jsou předmětem daně dědické, daně