Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pozastavení přepravy zboží v jiném státě při vývozu

5.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupci odborné veřejnosti a finanční správy projednali případ, kdy je zboží během vývozu dočasně uskladněno v jiném členském státě.

Na koordinačním výboru zástupci Komory daňových poradců a představitelé Finanční správy projednali otázku, zda při dočasném zastavení přepravy zboží v jiném členském státě v rámci jeho vývozu do třetí země dochází k dodání do jiného členského státu, nebo jde o osvobozený vývoz do třetí země.

Cílem příspěvku bylo vyjasnit některé případy dodání zboží do jiných států s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy, a to z důvodu dočasného pozastavení přepravy na území jiného členského státu. Výrobky jsou odesílány z ČR ve stavu, který odpovídá sjednaným podmínkám a požadavkům konkrétního zákazníka, v průběhu cesty ani během uskladnění v jiném členském státě nejsou na výrobcích prováděny žádné další dokončovací práce. Nejde o situaci, kdy by si plátce přepravil zboží do jiného členského státu s cílem jejich prodeje zákazníkům, kteří budou známi až poté, co byl výrobek přepraven do jiného členského státu. Dočasné pozastavení přepravy a uskladnění výrobků je primárně vynuceno logistickými důvody. Výrobky jsou po celou dobu skladování na území