Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnost přiznat daň ze záloh

19.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravované změny v zákoně o DPH mají přinést i nové ustanovení, které pomáhá rozlišit platby předem, z nichž vzniká povinnost odvést DPH a z nichž tato povinnost nevzniká.

Novelou zákona o DPH, která má nabýt účinnosti 1. dubna 2017, má být doplněno nové ustanovení § 20a. To částečně přebírá dosavadní úpravu § 21, když stanoví dvě zásady:

  • Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  • Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty.

To platí pouze v případě, že ke dni přijetí úplaty je jasné, na jaké zdanitelné plnění má být použita. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora EU, vzniká povinnost přiznat DPH ze zálohové platby poskytnuté před uskutečněním plnění pouze, pokud jsou k okamžiku zaplacení zálohy známy veškeré relevantní znaky uskutečnění zdanitelného plnění. Musí být známy alespoň tyto údaje:

a)        zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b)        sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c)        místo plnění.

Pokud by tyto okolnosti známy nebyly, pak při přijetí platby před DUZP nevzniká povinnost daň přiznat.

Jak uvádí důvodová zpráva, platbou předem může být i zakoupení poukazu. Pokud ten opravňuje k získání předem známého konkrétního