Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

16.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1 Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 24 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

1. 4. 2011–2012   2013–2016  
Plátce je povinen za situace, kdy je mu poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani, přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nebo v případě poskytnutí úplaty k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla úplata poskytnuta, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud je povinen jako příjemce plnění daň dle § 108 ZDPH přiznat. Odkaz na obecné ustanovení § 21 odst. 5 písm. a) ZDPH pro určení dne uskutečnění plnění je vypuštěn a v § 24 odst. 2 ZDPH je přímo uvedeno, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce 1 – mimo speciální ustanovení § 21 ZDPH.   Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni za situace, kdy je jim poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku (osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, případně provozovnu v tuzemsku má, ale ta se daného plnění neúčastní), přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.  
Příklad

2010–31. 3. 2011

Plátci byla poskytnuta služba