dnes je 31.10.2020

Input:

Povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání

22.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament má projednávat předpis, který implementuje povinnost oznamovat přeshraniční struktury, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle jiných předpisů nebo zastírání skutečného vlastníka daného uspořádání.

Součástí sněmovního tisku č. 572, který je na programu právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny, je i návrh novelizace zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Ten má implementovat předpisy EU, konkrétně směrnici označovanou DAC6, jejímž dopadem je povinnost oznamovat některé přeshraniční struktury správci daně.

Oznamované transakce nejsou vymezeny, pouze jsou určena kritéria, jaký typ přeshraničních uspořádání může oznamovací povinnosti podléhat. Přeshraničním uspořádáním je uspořádání, které se týká více členských států EU nebo členského státu EU a třetího státu, pokud se zdanění může týkat více daňových jurisdikcí nebo může dopadat na automatickou výměnu informací nebo na identifikaci skutečných majitelů podle zákona upravujícího některá opatření proti

Nejnavštěvovanější semináře