Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinné elektronické podání a nová pokuta

3.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.16.6 Povinné elektronické podání a nová pokuta

Ing. Zdeněk Burda

Daňové subjekty, které mají zpřístupněny datovou schránku a dále subjekty podléhající povinně auditu jsou od roku 2015 povinny podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení povinně elektronicky ve struktuře a formátu zveřejněném správcem daně. To platí i v případě, kdy má datovou schránku zpřístupněnu jejich zástupce.

Příklad

Firma AAA, s. r. o., má datovou schránku. Daňové přiznání musí podávat pouze elektronicky.

Příklad

Pan Novák nemá datovou schránku. Daňové přiznání ale na základě plné moci podává jeho daňový poradce pan Dvořák. Vzhledem k tomu, že daňoví poradci mají datové schránky povinně, bude nutno podávat přiznání za pana Nováka též elektronicky.

Příklad

Pan Horáček nemá datovou schránku. U finančního úřadu je uložena plná moc pro zastupování na daňového poradce pana Ampapu. Pan Horáček se rozhodl ale daňové přiznání k dani z příjmů podat sám bez svého daňového poradce. Tato varianta vzbuzuje nejvíce otazníků a dohadů. Přestože doslovný text zákona by odpovídal spíše postupu, kdy i v tomto