Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postupy u nesrovnalostí v kontrolních hlášeních

19.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa již obdržela kontrolní hlášení od měsíčních plátců daně a blíží se termín pro podání hlášení čtvrtletními plátce daně. Na co se finanční správa zaměřuje?

Jedním z případů, na který se finanční správa hodlá díky údajům získaným z kontrolních hlášení zaměřit, je nesoulad v údajích uváděných dodavatelem a odběratelem u tuzemských zdanitelných plnění vykazovaných v detailu v části A.4. a B.2 kontrolního hlášení.

Zcela zjevnou nesrovnalostí je, pokud dodavatel a odběratel uvedou jinou výši celkové daně. Zatímco nižší nárokovaná daň odběratelem finanční správu netrápí, nižší odvod DPH u dodavatele než nárok uplatňovaný u odběratele povede k okamžité reakci správce daně.

Správce daně odběratele s vlastní daňovou povinností, popř. nadměrným odpočtem v částce do 50 000 Kč před zahájením postupu k odstranění pochybností zjišťuje, zda u odběratele nejde pouze o administrativní pochybení neovlivňující výši daně v přiznání a odběratel chybu uzná a opraví. Pokud odběratel spolupracuje, ale pochybnosti trvají, správce daně si vyžádá šetření u dodavatele. Pokud by odběratel nespolupracoval, je s ním zahájen postup k odstranění pochybností.

Správce daně