Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup při vracení poplatku podle § 254 daňového řádu

9.2.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Jak postupuje správce poplatku v případě, kdy je povinen vrátit zaplacený místní poplatek v důsledku zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně (platebního výměru)?

V uvedeném případě je třeba postupovat podle ustanovení § 254 daňového řádu s tím, že podle odst. 4 cit. ustanovení se poplatek vrátí bez žádosti, tedy pouze na základě příslušného rozhodnutí soudu či krajského úřadu, kterými došlo ke změně, zrušení či prohlášení nicotnosti napadeného rozhodnutí správce poplatku.

Lhůta pro vrácení poplatku činí podle odstavce 3 cit. ustanovení 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o stanovení daně (platební výměr) zrušeno, změněno nebo prohlášeno za nicotné. V tomto případě jde o úkon správce poplatku, proti kterému lze ze strany poplatkového subjektu uplatnit námitku, nikoliv