Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Posečkání úhrady daně či rozložení její úhrady na splátky

23.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství v souvislosti s informací k dani z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v nově postavených stavbách vydalo též návod, jak žádat o posečkání daně či povolení splátek daně.

Informace vychází z § 156 a § 157 daňového řádu a je vztažena k dani z nabytí nemovitých věcí, nicméně lze některé rady použít i u jiných daní.

O posečkání či splátkování daně lze žádat z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace. Tou může být:

  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

K tomu je potřeba doložit doklady prokazují situaci subjektu, nelze vycházet pouze