Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Porušení podmínek pro přemístění obchodního majetku

19.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Očekávaná novelizace zákona o DPH má doplnit ustanovení o přemístění obchodního majetku.

Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního majetku do jiného členského státu (§ 13 odst. 6, 7, 8 zákona o DPH). Jde o situaci, kdy zboží není dodáváno, ale plátcem přemisťováno do jiného členského státu EU za nějakým účelem. Např. český výrobce přemisťuje výrobky do vlastního skladu na Slovensku, ze kterého následně dodává na území Slovenska. Pak v ČR přizná dodání zboží do EU na české DIČ a na Slovensku pořízení z EU na slovenské DIČ.

Ustanovení § 13 odst. 7 zákona o DPH upravuje, kdy transakce není přemístěním a nepřiznává se.

Novelizací účinnou od 1. 7. 2017 se doplňuje, že dojde-li k porušení podmínek, pak přemístění nastává