Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pořízení dlouhodobého majetku s nárokem na odpočet daně v krácené výši a poskytnutí úplaty před uskutečněním plnění

5.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6 Pořízení dlouhodobého majetku s nárokem na odpočet daně v krácené výši a poskytnutí úplaty před uskutečněním plnění

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 76 odst. 10 ZDPH – Způsob krácení odpočtu daně

1. 4. 2011–2012   2013–2016  
Poskytne-li plátce úplatu – zálohu na pořízení dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené výši, v jiném roce, než ve kterém je plnění uskutečněno, aplikuje rovněž na daň ze zálohy v případě uplatnění nároku na odpočet daně vypořádací koeficient kalendářního roku, ve kterém nárok na odpočet daně uplatňuje. Následně po uskutečnění plnění však provede vypořádání nároku na odpočet daně ze zálohy ve vazbě na rozdíl mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky v rámci vypořádání odpočtu daně dle § 76 odst. 7 ZDPH po skončení běžného kalendářního roku.   V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit, zahrne do částky vypořádání nároku na odpočet daně podle § 76 odst. 7 ZDPH za rok, ve kterém po pořízení tohoto majetku je oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit, rovněž rozdíl ve výši nároku na odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky. Tento postup se tedy od postupu platného od účinnosti novely k 1. 4. 2011 nemění. Nově je však do ustanovení § 76 odst. 10 ZDPH doplněno, že obdobně plátce postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého jednotlivého přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku. Toto opatření tak nově navíc zahrnuje i uplatňovaný nárok na odpočet daně u dílčích plnění, případně subdodávek, opět za účelem dorovnání rozdílu vyplývajícího z aplikace koeficientu v různých letech a sjednocení tohoto koeficientu u pořizovaného dlouhodobého majetku.  
Příklad

Plátce pořizuje osobní automobil (cena celkem 300 000 Kč), kdy v kalendářním roce předcházejícím roku dodání osobního automobilu zaplatí zálohu ve výši 100 000 Kč (vypořádací koeficient v roce zaplacení zálohy činí 0,86 – 86 %). V následujícím roce, kdy dojde k dodání osobního automobilu, doplatí dalších 200 000 Kč (vypořádací