dnes je 3.10.2022

Input:

Poplatník daně silniční

3.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Poplatník daně silniční

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava
  • § 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění pro dané období (dále jen zákon) – Poplatníci daně

  • § 8 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění pro dané období – Vznik a zánik daňové povinnosti

  • § 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném od 1. 1. 2022 (dále jen ZDSIL) – Poplatníci daně

2014–2021   2022  
Poplatníkem daně je ten, kdo   Poplatníkem daně silniční je ten, kdo  
a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,   a) je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,  
b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.   b) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.  
Poplatníkem daně je rovněž   Poplatníkem daně silniční je rovněž  
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,   a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,  
b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,   b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.  
c) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.  
 
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.   Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.  
Nahrávám...
Nahrávám...