Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poplatník daně, ručení daně z nabytí nemovitých věcí

6.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12 Poplatník daně, ručení daně z nabytí nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 8 odst. 2 ZDDPN – Poplatník

§ 1 ZDNV – Poplatník daně

§ 41 ZDNV – Limit pro stanovení a placení daně a ručení

§ 30 ZDNV – Solidární daňová povinnost

Do 2013   2014–31.10.2016   1. 11. 2016–2018  
(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je:
a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem,
b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací,
c)převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně.  
(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je:
a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,
b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.
(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovité věci.
Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, je nabyvatel tohoto práva ručitelem.  
(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je
nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.
(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci.