Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pokyn GFŘ D-30

9.12.2016, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Ke stanovení daně paušální částkou.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dává v § 7a správci daně možnost stanovit poplatníkům daně z příjmů fyzických osob při splnění zákonných podmínek daň paušální částkou.

Generální finanční ředitelství vedeno snahou rozšířit využití zákonné možnosti stanovení daně paušální částkou a zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivní rozhodování o žádostech poplatníků o stanovení daně paušální částkou, vydává tento pokyn, ve kterém jsou shrnuty zákonné předpoklady pro