Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pokyn č. MF-7, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční

19.10.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

S účinností od 1. října 2016 se zrušují níže uvedené pokyny upravující problematiku daně silniční, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.

Jde o tyto pokyny:

- Pokyn č. D-4 - Za účelem jednotného provádění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční

- Pokyn č. D-7 - Jednotný výklad zákona o silniční dani

- Pokyn č. D-9 - Rozhodnutí MF podle § 96 odst. 2 písm. b) zák. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zák. 36/1993 Sb. / Poplatník silniční daně z vozidel evidovaných v zahraničí a užívaných v ČR

- Pokyn č. D-68 - Uplatňování zákona o dani silniční ve zdaňovacím období roku 1994 (změny a doplnění pokynu uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1993)

- Pokyn č. D-112 - O uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995 jak vyplývá ze změn a doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994